Reference


Enos d.d., Jesenice, je podjetje z več kot 25 letno tradicijo in izkušnjami s področja energetskih storitev in rešitev. V podjetju zagovarjamo tehnološko nevtralnost in nismo odvisni od posameznega proizvajalca opreme in v vsakem trenutku svojim strankam zagotavljamo najboljšo razpoložljivo tehnologijo in opremo.

Celovite energetske rešitve individualno prilagodimo vsakemu objektu in željam stranke, ter tako zagotovimo najboljšo ekonomsko in okoljsko učinkovitost za uporabnika. Lastni monterji in serviserji ogrevalnih naprav so ključ za hitro montažo ter varčno in zanesljivo delovanje, ter dolgoročno sodelovanje.

Spodaj lahko najdete predstavitve nekaj že izvedenih projektov.

Saxonia-Franke


Kompletna izvedba strojnih inštalacij (vodovod, kanalizacija, meteorni odtoki, komprimiran zrak in prezračevanje) v poslovno-proizvodnem obratu Saxonia-Franke GmbH v poslovni coni Moste.

Slovenski planinski muzej Mojstrana


Kompletna izvedba strojnih inštalacij. Vodovod, kanalizacija, priklop kotlovnice, radiatorsko, talno in konvektorsko ogrevanje.

SPTE-Soproizvodnja toplotne in električne energije


Za potrebe energetske oskrbe mesta Jesenice in okoliških naselij smo zgradili 8 soproizvodnjih naprav, ki nam omogočajo večjo izkoriščenost goriv in manjše obremenitev okolja. Soproizvodnja naprava je sestavljena iz motorja z notranjim izgorevanjem in generatorja, s pomočjo katerega ustvarjamo električno energijo. Toplotno energijo pridobivamo s pomočjo hlajenja motorja, hladilnika olja, hladilnika izpušnih plinov in prve stopnje vstopnega zraka v motor.

  • SPTE 1 in 2, 918 kWe, 1350 kWth
  • SPTE 3, 1400 kWe, 1420 kWth
  • SPTE 4, 995 kWe, 1100 kWth
  • SPTE 5, 889 kWe, 901 kWth
  • SPTE 6, 889 kWe, 901 kWth
  • SPTE 7, 1200 kWe, 1240 kWth
  • SPTE BELA, 401 kWe, 549 kWth

Vodohran Planica


Vodohran Planica služi za napajanje novega nordijskega centra Planica ter za pomožno napajanje vasi Rateče in Podkoren. V okviru projekta je podjetje izdelalo napajalni vodovodi iz duktilne cevi ter notranje povezovalne vode iz nerjavnih cevi z možnostjo razširitve v naslednjo fazo (vgradnja peščenih filtrov). Za dezinfekcijo vode se uporablja UV dezinfekcijska naprava.

Kotlovnica Doka Slovenija


Izdelali smo strojne inštalacije v novi kotlovnici podjetja Doka. Podjetje za ogrevanje poslovnih prostorov in proizvodnje hale uporablja biomasni kotel na lesne sekance proizvajalca KWB. Nazivna moč kotla je 300 kW.

Razvojni center Jesenice


Na območju Stare Save je Razvojni center Jesenice oblikuje prostor za nova raziskovalno/razvojna podjetja. V ta namen smo za potrebe ogrevanja vseh bodočih najemnikov prostorov zgradili kotlovnico na lesne sekance. Toplotno energijo za ogrevanje zagotavljata dva biomasna kotla proizvajalca KWB, skupne nazivne moči 480 kW. Poleg celotnega sistema centralnega ogrevanja smo izdelali tudi hidrantno omrežje za celotno področje RCJ s posameznimi vodovodnimi priključki za potrebe bodočih najemnikov.

Kupcem v enem podjetju nudimo najrazličnejše storitve s področja energetike.

Naslov
Cesta železarjev 8,
4270 Jesenice
info@enos.si
(04) 581-02-40

Vse pravice pridržane. @ENOS d.d 2020