Energenti

Podjetje ENOS, d.d Jesenice zagotavlja svojim odjemalcem celovito in zanesljivo energetsko oskrbo. Osnovna dejavnost podjetja Enos d.d. Jesenice je proizvodnja vroče vode za potrebe daljinskega ogrevanja mesta Jesenice. Poleg osnovne dejavnosti v podjetju proizvajamo in dobavljamo električno energijo iz učinkovite soproizvodnje, ter distribuiramo in dobavljamo zemeljski plin.

Oskrba z zemljskim plinom

Plinsko distribucijsko omrežje podjetja ENOS, d.d. zajema območje občine Žirovnica in Zaprti distribucijski sistem (ZDS) Jesenice, kjer končnim odjemalcem zagotavljamo dobavo energenta po konkurenčnih cenah.

Elektro oskrba

Preko podjetja ZDS Jesenice zagotavljamo celovito storitev distribucije elektrike na zaprtem distribucijskem sistemu območja bivše Železarne Jesenice.

Proizvodnja toplotne energije

Večji del toplotne energije proizvedemo z napravami za sočasno proizvodnjo električne in toplotne energije, preostanek pa s plinskimi kotli.

Trgovina Enos

 1. Naslov:   Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
 2. Telefon: (04) 581-02-40
 3. E-naslov: info@enos.si

Kontaktirajte nas

Stopite v stik z nami preko telefona, spodnjega obrazca ali e-maila. Potrudili se bomo, da bomo skupaj našli najboljšo energetsko rešitev za vas.

  Kupcem v enem podjetju nudimo najrazličnejše storitve s področja energetike.

  Naslov
  Cesta železarjev 8,
  4270 Jesenice
  info@enos.si
  (04) 581-02-40

  Vse pravice pridržane. @ENOS d.d 2020