Sporočilo za javnost !

Sporočilo za javnost !

Odgovorno ravnanje operaterjev

NEMOTEN POTEK DISTRIBUCIJE ZEMELJSKEGA PLINA

Distribucija zemeljskega plina je stabilna in poteka nemoteno. V trenutnih kriznih razmerah, kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina podrobno spremljamo dogajanja v zvezi s širitvijo okužbe z novim Koronavirusom COVID-19 ter izvajamo vrsto ukrepov za obvladovanje tveganj in preprečevanje širjenja okužbe. Odgovorno ravnanje vseh je v času virusne krize ključno.

Kot ODS smo omejili fizične stike s strankami in ne izvajajo nekaterih »ne nujnih« dejavnosti, kot so menjave plinomerov ali nove priključitve na distribucijski sistem. Ravno tako se ne izvajajo fizična odčitavanja merilnih naprav s strani ODS, ampak se bo poraba zemeljskega plina na  merilnih mestih, za katere ne bomo dobili sporočenega stanja s strani odjemalcev, ocenila. V skladu z navodili Agencije za energijo in Ministrstva za infrastrukturo se kot stanje merilne naprave ob menjavi dobavitelja upošteva tudi stanje, sporočeno s strani odjemalca. V tem primeru mora odjemalec skupaj z odčitanim stanjem posredovati tudi fotografijo plinomera, ki dokazuje odčitek. S trenutnim stanjem in ukrepi je bila seznanjena tudi Agencija za energijo, ki je o tem poročala Evropski komisiji.

Vsem odjemalcem se zahvaljujemo za strpnost ter razumevanje in upoštevanje naših ukrepov pri preprečevanje širjenja Koronavirusa.

Trgovina Enos

 1. Naslov:   Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
 2. Telefon: (04) 581-02-40
 3. E-naslov: info@enos.si

Kontaktirajte nas

Stopite v stik z nami preko telefona, spodnjega obrazca ali e-maila. Potrudili se bomo, da bomo skupaj našli najboljšo energetsko rešitev za vas.

  Kupcem v enem podjetju nudimo najrazličnejše storitve s področja energetike.

  Naslov
  Cesta železarjev 8,
  4270 Jesenice
  info@enos.si
  (04) 581-02-40

  Vse pravice pridržane. @ENOS d.d 2020