Predstavitev sektorja PTE

V sektorju PTE proizvajamo toplotno in električno energijo. Toplotno energijo prodamo hčerinskemu podjetju ENOS OTE d.o.o., ki jo distribuira gospodinjskim in industrijskim potrošnikom na področju Jesenic in Koroške Bele, električno energijo pa hčerinskemu podjetju ZDS Jesenice d.o.o., ki jo proda končnim kupcem.

Večji del toplotne energije proizvedemo z napravami za sočasno proizvodnjo električne in toplotne energije, preostanek pa s plinskimi kotli. Proizvodnja se vrši na lokacijah kotlovnica Jesenice in  kotlovnica Bela. S soproizvodnjo dosegamo večjo izkoriščenost goriv in manjšo obremenitev okolja kot pri ločeni proizvodnji.

Mobirise
Mobirise

Zgodovina

Začetki proizvodnje tehnološke pare segajo v leto 1907, ko je bila zgrajena kotlovnica z dvema parnima kotloma. Že leto kasneje je na Jesenicah začelo obratovati prvo kogeneracijsko postrojenje na slovenskem ozemlju moči 790 kWe.

Do danes je na Jesenicah obratovalo več kot 40 velikih proizvodnih termoenergetskih enot (večjih od 1 MW). Z daljinskim ogrevanjem objektov smo na lokaciji Jesenice začeli v letu 1972.

Kupcem v enem podjetju nudimo najrazličnejše storitve s področja energetike.

Naslov
Cesta železarjev 8,
4270 Jesenice
info@enos.si
(04) 581-02-40

Vse pravice pridržane. @ENOS d.d 2020