Redni cenik električne energije

Mali poslovni odjemalci

Letna količina (kWh) VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
od 0 do 10.000 0,0619 0,0389 0,0539
od 10.000 do 150.000 0,0619 0,0389 0,0539
od 150.000 do 200.000 0,0619 0,0389 0,0539
nad 200.000 0,0619 0,0389 0,0539

Tabela minimalnih standardov kakovosti

Napetostni nivo Vrste izvoda RTP/RP na SN omrežju Priključitev odjemalca na SN izvod RTP Skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev
SN Podeželski 480 6
Neposredno Mešani 180 5
Mestni 180 4
NN Podeželski 960 16
Posredno Mešani 400 10
Mestni 400 8

Struktura proizvodnih virov

Skladno s 42. členom Energetskega zakona (Ur.l. RS, št.17/14) vas seznanjamo z deležem posameznega

proizvodnega vira energije v celotni strukturi električne energije, ki jo koristi dobavitelj

Elektrika je v celoti (100%) proizvedena v napravah za soproizvodnjo elektrike in toplote z visokim

izkoristkom. Kot gorivo je uporabljen zemeljski plin

Izpusti in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh električne energije:
CO2

0,030

kg/kWh
radioaktivni odpadki

0,000

kg/kWh

Kakovost napetosti

Za ocenjevanje kakovosti električne napetosti se uporablja slovenski standard SIST EN 50160. Standard SIST EN 50160 podaja glavne značilnosti električne napetosti na predajnih mestih električne energije ob normalnih obratovalnih pogojih. Ta standard podaja meje oziroma vrednosti, znotraj katerih lahko odjemalec pričakuje značilnosti napetosti in se ne uporablja za nenormalna obratovalna stanja.

Kakovost napetosti določa skupek parametrov, ki so opredeljeni v standardu SIST EN 50160:

V spodnji tabeli so podane meje oziroma vrednosti za nizkonapetostna omrežja (NN – 230V):

Značilnost napetosti Integracijska perioda Časovno merilno obdobje Verjetnost nahajanja znotraj tolerance Ovrednotenje parametra – toleranca
Odkloni napajalne napetosti 10 minut 1 teden 95% ± 10 %
10 minut 1 teden 100% =+ 10 %/- 15 %
Omrežna frekvenca 10 s 1 teden/leto 99,50% ± 1 %
10 s 1 teden/leto 100% =+ 4 %/- 6 %

Razlaga računa

ee_cenik_razlaga

Trgovina Enos

 1. Naslov:   Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
 2. Telefon: (04) 581-02-40
 3. E-naslov: info@enos.si

Kontaktirajte nas

Stopite v stik z nami preko telefona, spodnjega obrazca ali e-maila. Potrudili se bomo, da bomo skupaj našli najboljšo energetsko rešitev za vas.

  Kupcem v enem podjetju nudimo najrazličnejše storitve s področja energetike.

  Naslov
  Cesta železarjev 8,
  4270 Jesenice
  info@enos.si
  (04) 581-02-40

  Vse pravice pridržane. @ENOS d.d 2020