Elektro oskrba

Svojim odjemalcem zagotavljamo celovito in zanesljivo energetsko oskrbo.

Elektro oskrba

Oddelek elektro oskrbe preko podjetja ZDS Jesenice, ki je na podlagi odločbe Agencije za energijo pridobil pravico in obvezo, da zagotavlja celovito storitev distribucije elektrike vsem uporabnikom na zaprtem distribucijskem sistemu na območju dela bivše Železarne Jesenice, izvaja storitve:

  • upravljanja, vodenja in obratovanja distribucijskega omrežja
  • zagotavljanja dostopa uporabnikom do omrežja
  • vzdrževanja in razvoja omrežja
  • povezovanja omrežja z ostalimi distribucijskimi omrežji za doseganje kriterija zanesljivosti delovanja N-1
  • upoštevanja predpisanih varnostnih ukrepov za varno obratovanje sistema
  • dobave elektrike končnim odjemalcem

Poleg nalog povezanih z distribucijo elektrike na zaprtem distribucijskem sistemu, v okviru Enos-a, d.d., izvaja tudi naslednje storitve:

  • projektiranje srednjenapetostnih (SN) in nizkonapetostnih (NN) omrežij in elektroenergetskih inštalacij
  • izvajanje SN in NN elektroenergetskih inštalacij
  • avtomatizacija industrijskih procesov
  • daljinski nadzor in upravljanje industrijskih procesov po najnovejših komunikacijskih in varnostnih standardih

Oddelek elektro oskrbe poleg navedenega, lahko prevzame tudi celostno svetovanje in izvedbo najzahtevnejših projektov s področja elektro inštalacij.

Kontakt:

Dežurna številka za okvare na omrežju

031 328 454

Spletna stran ZDS Jesenice

Mobirise

Kupcem v enem podjetju nudimo najrazličnejše storitve s področja energetike.

Naslov
Cesta železarjev 8,
4270 Jesenice
info@enos.si
(04) 581-02-40

Vse pravice pridržane. @ENOS d.d 2020